Centrumnära naturområde i Töcksfors


Naturområdet som ligger i nordlig riktning från torget i Töcksfors är som en lunga för Töcksfors samhälle. Här finns möjlighet att söka lugnet och att på sommaren njuta av de vackra ängsblommorna som växer här, se mina bilder längre ner. 

Det finns ett medborgarförslag, som nu har antagits av kommunen, där 
Anneli Diskerud Morken och Anders Nilsson har skissat på en utformning 
av områdets södra del, här ska det vara möjligt att sitta ner 
och umgås i en avstressande miljö. 

Byggandet av mötesplatsen ligger med i kommunens budget 2025.