Nordmarksbuss

J Brusgårds Omnibustrafik - Nordmarksbuss, 
historik över familjen Brusgårds bussbolag åren 1949-1999.

Lilly och John Brusgård / foto : Fritz Arenö - Årjängs kommuns bildbank

Nordmarksbuss - 1949 till 1987

Året var 1949 och det var midsommar, då kan man nog säga att det skrevs historia i delar av dåvarande Töcksmarks kommun. Då föddes den lilla busslinjen Töcksfors - Långvassdalen, 17 km lång. Det stod i NWT den 3/8 1949, ”Långvassdalens isolering bröts när bussen kom”, eller som VF uttryckte det den 27/7 1949 ”Flykten från Nordmarken stoppas av busslinje”.
Nedskrivet av Lilly Brusgård


Artikel i NWT onsdagen den 3 augusti 1949
Artikel i VF onsdagen den 27 juli 1949

Egentligen började det nästan två år tidigare. John körde lastbil hos Anders Valfridsson och bl a också uppdrag till Dalen. Han uppmärksammade hur isolerade de boende däruppe var. Det var ett 20 - 25-tal bofasta familjer och många skogsarbetare, sammanlagt bortåt 150 personer. Vi började skriva den långa raden av ansökningshandlingar med intyg och remisser, och så till slut kom beskedet : tillstånd att bedriva linjetrafik de 17 km, men, ” bara så länge det transporterades mjölk med bussen ”.
Ja, det blev mjölktransport, ett 30-tal större och mindre mjölkflaskor när det var som mest, och persontransport, frakttransport och även posttransport. Och var John stolt över sin busslinje, så var ” Dalingarna ” inte mindre stolta. Jag minns första turen då bussen stannade på torget i Töcksfors och ett 20-tal Dalingar kom ut från bussen och Olén Lager ropade ut till nyfikna som stod runt om :
” Här kommer bussen från Dalen ”.

Vi lånade 10.000:- kronor i bank och John lyckades finna en 1936-års bensindriven Chevroletbuss från GDG som inköptes för 2.000:- kronor. Det blev vår första investering. Resten 8.000:- kronor blev vårt rörelsekapital under de första åren.

Vi märkte snart att det var svårt att inte ha någon form av reservfordon, så nästa köp blev en 7-sitsig 38-års Chevrolet som kördes med släpvagn till. John byggde hyllor på släpet så att flaskorna gick att lasta i två våningar. Två turer om dagen kördes, morgon och eftermiddag, och beträffande biljettpriser kostade tur och retur Mårterud - Töcksfors kostade 1:50.

På förmiddagen ringde man från Dalen till affärerna och beställde matvaror, och John hämtade paketen och levererade dom på eftermiddagen. Det kostade 1:- krona i frakt, och 1:- krona fick John också då han hämtade ut förskottsbetalning till skogsarbetare i Dalen, det var från Saugbrugskontoret i Töcksfors. Tidigare måste de ta ledigt en dag från skogsarbetet för att ta sig ner till Töcksfors och få ut sina pengar.

Första bussen på linjen Töcksfors - Långvassdalen / S 1111 Chevrolet HSSP 157", årsmodell 1936 chnr: XST 490 6 cyl. 72 hk. tjv: 3020 kaross: Höglunds Vagnfabrik, Säffle 19 platser. 1942 motorbyte: Hesselman för gengasdrift / Bussfakta : Ulf Fernestad Borås ( Arvika ).

Turlista 1951
Turlista 1951

Redan 1950 lades skolan ner i Dalen och det blev skoltransport med bussen med en extra skoltur mitt på dagen, så då kördes tre dagliga turer. Det är från 1951 som vår första turlista finns bevarad.

Det var också 1951 som nästa bussköp gjordes. Det blev en 1945-års Volvo för 25 passagerare för 5.000:- kronor.

1945-års Volvo för 25 passagerare

1953 blev det skolkörning också till Elovsbyn och den gamla Chevan byttes mot en VW- buss. Den köptes i Arvika och vi har ett roligt minne från den affären. Bussen kostade 11.120:20 kronor. De 20 örena gick inte att pruta av. Ja, så blev det någon beställningskörning ibland på helger eller sommaren.

Nästa steg var sommaren 1955 då Club Continental i Stockholm ville handla upp körningar till bl a Norge, med turistbuss. Då köpte vi in en ny Scaniabuss för 36 passagerare från Alvenius & Co i Katrineholm. Den kostade hela 85.000:- kronor.
Men på hela säsongen blev det bara tre Norgeturer och själva hade vi en resa till Hamburg och några småturer, så vi måste byta ut den nya bussen året därpå mot en billigare begagnad buss.

Scaniabuss för 36 passagerare

1959 på 10-årsdagen för busslinjen Töcksfors-Hån-Gråbol-Dalen-Långvassdalen blev John hyllad av hela befolkningen utefter linjen med en penninggåva och en vacker hyllningsadress, författad och textad av tullare N E Sjöstedt. De visade verkligen att de uppskattade sin busslinje.

1960 övertog vi Axel Mobergs taxirörelse. Samtidigt byttes hans gamla Chevrolet mot en ny Ford Falcon herrgårdsvagn, och rörelsen utökades till buss- och taxi, och vi hade fullt upp med körningar både John och jag, och måste ibland anlita tillfällig chaufförshjälp. Vi har kvar ett kontrakt på skolkörning för läsåret 1962-1963.
Det är intressant att se priserna.

Artikel i Arvika Tidning torsdagen den 1 december 1960

1965 fick vi skolkörning Östervallskog-Töcksfors-Holmedal-Årjäng, som förut utförts av GDG. Då inköptes en stor buss med plats för 72 skolbarn, priset var 140.000:- kronor. Redan 1967 måste turen dubbleras från Töcksfors och från och med nu hade vi en fast anställd chaufför, plus lite extra personal då och då.

1967 övertogs också Kylander & Svenssons bussrörelse från Östervallskog. Då slogs en del skolkörning samman med linjetrafiken och det blev två dagliga förbindelser Östervallskog-Töcksfors-Årjäng och tre turer Töcksfors-Årjäng. I köpet ingick gamla mindre bussar och vid varje utökning av trafiken satsade vi på att höja standarden med nya och så ändamålsenliga fordon som möjligt.

Beställningstrafiken ökade också samtidigt och blev mycket betydelsefull för vår verksamhet. Vi började annonsera egna arrangerade resor, mest inom Norden, och de blev populära. Det var mycket arbete men blev ett gott tillskott i kassan under skolans sommarlov.

1967 utvidgades också vår taxirörelse genom övertagande av Vidar Nilssons taxitrafik, och ytterligare en chaufför anställdes. En liten ökning av skol-trafiken blev det också de närmast följande åren med linjerna Sanda-Östegård-Gottarsbyn och Dusserud-Sundsbyn. De kördes oftast med taxi. Efter 3-4 år upphörde vi med skolkörningen Dusserud-Sundsbyn. Vi ansåg den alltför olönsam.

1966 upphörde GDG med trafiken på linjen Töcksfors-Vännacka och sommaren 1967 kom ytterligare indragningar, nu på linjen Årjäng-Vännacka-Arvika, och 1970 ställde GDG definitivt in all trafik på dessa linjer.

På förfrågan från Holmedals kommun, hur vi skulle ställa oss till eventuellt öppnande av trafiken, sökte vi och fick omedelbart tillstånd för linjen Töcksfors-Årjäng-Vännacka-Arvika. Vi startade 1971 mycket försiktigt med två turer per vecka, måndag och fredag, med tanke på skolungdomen. Det blev senare en tid tre turer per vecka, men linjen var klart olönsam varför vi 1973 begärde och fick subventioner från berörda kommuner, och trafikerade linjen dagligen vardagar under skoltid samt tisdag och torsdag under icke skoltid.

Men det gick inte att få trafiken lönsam, så från 1975 trafikerade vi på försök endast linjen Töcksfors-Vännacka tre dagar per vecka, med möjlighet för resande att fortsätta Vännacka-Arvika med rälsbuss. Även detta var helt olönsamt, så linjen lades ner på sommaren 1975.

Jag återgår till år 1973. Då avyttrade vi en av de två taxibilar vi hade. Lennart började också då som fast chaufför i företaget, och ytterligare en chaufför anställdes på heltid.

Fr o m 1976 tecknades avtal med Svenska IBM om godstransport med en herrgårdsvagn dagligen, fem dagar per vecka t o r Töcksfors-Järfälla, en transport som utfördes i fem år. Under denna tid hade vi många deltidsanställda.

1978 började Elsy arbeta några timmar om dagen på kontoret. Hon tog hand om löneutbetalningarna, och det var en god hjälp för mig.

1979 inhandlades en turistbuss som uppmärksammades t o m  i NWT.

1982 var sista skolåret som högstadieeleverna i hela Årjängs kommun läste i Silbodals-skolan. Då körde vi skolturerna till Årjäng med tre bussar. 1983 började Töcksfors skola med högstadium och därmed blev det åter två skolbussar Töcksfors-Årjäng, och det blev även annorlunda skolkörning i övrigt. Varje dag skulle någon klass från Töcksfors till Årjäng för viss undervisning, så bussarna gick i skytteltrafik mellan de ordinarie turerna. Synd att vi inte har något körschema kvar från denna tid.

1982 blev också en revolutionerande omvälvning i hela Sveriges trafiksystem. Då kom länsbolagen in i bilden, de övertog alla privata linjetrafiktillstånd och upphandlade sedan linjetrafiken med de olika privata bussbolagen efter beställning från kommunerna. Därmed övertogs också alla våra linjetrafiktillstånd av länsbolaget i Värmland, Värmlandstrafik, och all linjetrafik kördes därefter som rena beställningsuppdrag åt Värmlandstrafik.

1985 fick vi utökad beställning från Värmlandstrafik. I och med att järnvägstrafiken Årjäng-Arvika lades ner kom busstrafiken Töcksfors-Årjäng-Arvika åter i blickpunkten, och nu var kommunerna mogna att satsa på fullt utbyggd busstrafik.
För vår del blev det två dubbelturer per dag 7 dagar per vecka, och ytterligare fordon och förare behövdes.

John hade något år tidigare, på grund av hjärtbesvär, trappat ner betydligt i arbetstakten och Lennart engagerade sig allt mer i uppläggningen av företagets arbete.
Nu började Elsy också som fast anställd på heltid på kontoret, och hjälpen från dom båda blev en stor lättnad i min arbetsuppgift.

1985 blev kommunerna ålagda att ordna kommunala beställnings-centraler för taxi. Vi provade under ett år men ansåg att det inte gick att få lönsamhet i taxitrafiken på dessa villkor, så 1986 lade vi ner den verksamheten.

Så återstod då busstrafiken, som beträffande gruppresor hade ökat betydligt. Det blev några resor på kontinenten varje år, både på vinter och sommar, med många grupper och föreningar som återkom.

1987 på hösten övertog Elsy och Lennart företaget.

Under tiden 1949 - 1987 hade vi använt 19 större bussar. Antalet Mercedes-bussar, 17- och 19-passagerare, VW-bussar och taxibilar har vi inte räkning på, men det blev många för de byttes ju oftare. Av dessa fordon trafikerade företaget vid överlåtelsen en mindre och fem större bussar och det var tre fast anställda chaufförer och flera timanställda.

Därmed sattes punkt för John´s och min medverkan i företaget Nordmarksbuss. Men vi är privilegierade : vi får nu se hur de unga förnyar fordonsparken och åtar sig större och mindre uppdrag som efterfrågan fordrar, och de arbetar lika seriöst och med känsla för företagets bästa som alltid varit vår målsättning.

Det kändes riktigt att efter 38 år lämna över arbetet i unga och ansvarskännande händer, och att det var våra egna som ville ta över gjorde givetvis att det var med stor tillfredsställelse vi såg fram emot detta.

Men det är klart att i våra hjärtan finns Nordmarksbuss Brusgård AB alltid kvar.

Töcksfors sommaren 1993
Lilly Brusgård

Foto : Håkan Strandman VF 1999
Foto : Håkan Strandman VF 1999
 

Nordmarksbuss 50 år

Nedskrivet av Lilly Brusgård

Jag vill gärna fortsätta min tillbakablick på ” Nordmarksbuss Brusgård AB ” från 1987, de tolv år som Elsy och Lennart drivit företaget, fram till 1999 då Nordmarksbuss firar 50-års jubileum.

Trafiken har till vår stora glädje fortsatt i stort sett samma uppläggning som tidigare. Då det gäller beställningstrafiken har de flesta gamla kunderna funnits kvar, och en del nya har kommit till. Egna arrangerade resor körs och även köruppdrag för andra resebyråer.

I försiktig takt började Lennart förnya bussparken samtidigt som de äldre fordonen avyttrades.

Hösten 1992 drabbades resebyrån ” Värmlandsresor ” i Årjäng av konkurs och då ansåg Elsy och Lennart det lämpligt att överta den verksamheten. Det blev också ett bra komplement till Elsys kontorsarbete, och eftersom de 1993 anställdes av Värmlandstrafik för att överta ansvaret för busstationen i Årjäng, blev det naturligt för Elsy att flytta över även resebyråverksamheten till Årjäng. Tillsammans med bussgodshanteringen och företagets eget kontorsarbete borde det egentligen finnas också en deltidsanställd på kontoret i Årjäng.

Från och med 1983 hade det körts veckoslutstrafik Årjäng - Stockholm som legotrafik åt Swebus i Karlstad men 1996 övertog de själva den trafiken, och eftersom denna inskränkning hade diskuterats sen en tid tillbaka ansåg Lennart tiden mogen att också trappa ner antalet fordon, så företaget drivs nu med en mindre och fyra större bussar och sammanlagt 6 anställda.

1997 tecknades ett 5-årigt avtal med Länstrafiken om linjetrafik, för Nordmarksbuss del linjerna Töcksfors-Årjäng-Arvika och Östervallskog-Töcksfors-Årjäng. Skoltrafik inom Årjängs kommun omfattas av 2-årigt avtal. 1997 inköptes också en ny buss, anpassad helt  efter Länstrafikens krav och i höst kommer den gamla småbussen att ersättas av en ny som är anpassad för både linje- och skoltrafik, men även för handikappkörning.

Tillståndsgivningen för yrkesmässig trafik frisläpptes för några år sedan. På grund av det hårdnade också konkurrensen betydligt inom bussnäringen, men trots detta trivs Elsy och Lennart inom sitt yrkesområde. De anser det är en intressant och stimulerande bransch att jobba i, och de hoppas att kunna driva företaget vidare ännu några år.

För John och mig känns det särskilt fint och vi gläder oss över att tillsammans med Elsy och Lennart få uppleva detta minnesrika år 1999 i Nordmarksbuss historia.

Töcksfors sommaren 1999
Lilly Brusgård

Lennart, Lilly och John Brusgård utanför Töcksfors busscentral / Foto : Bengt Erlandsson
Elsy och Lennart Brusgård

J Brusgårds Omnibustrafik - Nordmarksbuss

Från starten 1949 med busslinjen Töcksfors - Långvassdalen, som trafikerades med en Chevrolet HSSP 157 årsmodell 1936, köpt begagnad 1949 från BJ / GDG för 2.000:-, till Internationella gruppresor med den toppmoderna bussen Setra 415 HDH årsmodell 2002 - 52 passagerare - köpt ny i december 2001 för 3.150.000:-.

Chevrolet HSSP 157 årsmodell 1936, köpt begagnad 1949 från BJ / GDG för 2.000:-
Setra 415 HDH årsmodell 2002 - 52 passagerare, köpt ny i december 2001 för 3.150.000:-