Boule

På Solängsvägen vid Solgården i Töcksfors finns två Boulebanor, 
som kan nyttjas kostnadsfritt. Hur spelar man Boule - klicka här