Byggnation av Kanalen Stora Lee - Östen


I början av 1900-talet fanns en vision att bygga en transportled på vattnet, 
från sjön Östen i Östervallskog via sjön Töck och en kanal till sjöarna Foxen och 
Stora Lee, med anslutning till Dalslands Kanal som redan var färdigställd.

År 1910 uppvaktades Konungen med anhållan om statsbidrag för att 
kunna starta byggnationen. Entreprenadkontrakt upprättades i november 1910 
med företaget Algaard & Stoltz i Bergen. I december samma år startade arbetet.

 

Byggnation av Kanalen Stora Lee - Östen
 
Byggprojektet omfattade

- två slussar i Töcksfors
- en ny svängbro vid nedre slussen
- en ny svängbro vid övre slussen
- rensning av kanalbotten
- en ny svängbro vid  Sockenstugan
- iordningställande av farleden till Hån
- muddring mellan sjön Töck och Östen
- en ny svängbro vid Näset i Östervallskog
- en ny svängbro vid Stommen i Östervallskog
 
Kanalen byggdes under åren 1911 - 1915.
 
Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank - där inget annat anges.

Några personer ur arbetslaget som byggde övre slussen. I bakgrunden syns läkarbostaden Tomtebo.
Sprängningsarbetet är klart vid nedre slussen och stensättningen för slussportarna har börjat.
Arbetet med stensättning och montering av slussportarna fortskrider vid nedre slussen.
Stensättningen och monteringen av högporten vid nedre slussen är klar.

Ingenjören Fredrik Hammar, chef för pappersmassafabriken vid Töcksfors Bruk, ledde arbetet vid byggandet av kanalen - Foto : Hulda Hammar

Den nya svängbron från Götaverken i Göteborg är på plats vid övre slussen.

Övre slussen är klar och vattnet kan släppas på. Mannen på bilden är entreprenören Axel Algaard från Bergen, som begrundar sitt verk Kanalen Stora Lee - Östen.

Landsvägsbron vid Sockenstugan byggs om med stensättning och en ny svängbro, vilket gör det möjligt för lastbåtar att passera för att lämna och hämta varor vid pappersfabriken i Hån.

Landsvägsbron vid Sockenstugan med ny stensättning och svängbro. Bilden togs omkring 1915.

Kanalen vid Kyrkobyn i Östervallskog muddrades för att öka vattendjupet. Efter muddringen var kanalen 1,8 meter djup, vilket var tillräckligt för att den vanligaste typen av lastbåtar skulle kunna gå upp till sjön Östen i Östervallskog. Bilden togs 1912.