Invigning av Kanalen Stora Lee - Östen

Invigningen av Kanalen Stora Lee - Östen ägde rum vid övre slussen i Töcksfors den 10 september 1915. Invigningstalet hölls från Minnesstenen vid övre slussen. 
Många ortsbor samlades för att bevittna invigningen. 

 

Dokument från Thore Johansson, Töcksfors


Ångbåten Nordmarken passerar nedre slussen, på väg till invigningen av Kanalen Stora Lee - Östen. Invigningen ägde rum vid övre slussen i Töcksfors.

 Foto : Brynolf Söderblom


Invigningstalet hölls från Minnesstenen vid övre slussen i Töcksfors. Många ortsbor samlades för att bevittna invigningen. 

Foto : Brynolf Söderblom


Under invigningen spelade blåsorkestern " Slârte-musiken " från Slärteg. Orkestern bestod av från vänster Nils Söderberg den yngre, Arvid Söderberg,
Birger, Mauritz och Harald Norén alla från Slärteg,  Anders Olsson från Beted.
 Foto : okänd


Efter invigningen fortsatte ångbåten Nordmarken, med särskilt inbjudna gäster ombord, till sjön Östen. Invigningsfesten hölls på Gästgiveriet / Skjutsstationen i Östervallskog. 

Foto : Brynolf Söderblom