Årjängs kommuns Kulturskola

Kommunala Musikskolan utvidgade sitt kursutbud med digitalt skapande, bild&form och dans, 
vilket gjorde att Musikskolan nu är en Kulturskola. 
Detta uppmärksammades under Kulturnatten 2022 då elever avtäckte den nya skylten KULTURSKOLA, sedan blev det invigningstal av Tony Nilsson ordf. i barn- och utbildningsnämnden samt musik och dans av skolans elever.

 
Elever avtäckte nya skylten KULTURSKOLA.
Fanfar av Kulturskolans blåselever.
Tony Nilsson ordf. i barn- och utbildningsnämnden invigningstalade.
Skolans elever spelade.
Skolans elever spelade.
Och så blev det dansuppvisning.
Konstnären och läraren Lena Hautoniemi instruerade eleverna på bild&form.
Sedan var det dags att prova själv.