Restaurering av gamla Kanalbron vid kyrkan

Gamla landsvägsbron/kanalbron väster om kyrkan vid Turistgården var en del av huvudvägen mot Norge fram till mitten av 1950-talet. I samband med byggnationen av Kanalen Stora Lee - Östen 1911-1915 ersattes den gamla fasta bron med en svängbar bro, detta för att lastbåtarna skulle kunna gå ända fram till pappersfabriken i Hån. Bron tillverkades 1912 vid Götaverken i Göteborg.

Dalslands Kanal beslutade 2023 att Kanalbron skall restaureras. Bron transporteras till Gotenius varv i Göteborg för grundlig restaurering och återställande till ursprungligt skick. Förutom restaurering av Kanalbron kommer stensättningen att tvättas och de gamla vägräckena att återställas till ursprungligt utseende. Genom detta arbete kommer en gammal kulturmiljö att bevaras för framtiden. Arbetet beräknas vara klart hösten 2023.

Dykare undersökte brofundamentet och det visade sig att den mer än 100 år gamla stensättningen var helt intakt.

24 maj 2023
24 maj 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
18 juni 2023
21 juni 2023
21 juni 2023
21 juni 2023
21 juni 2023
21 juni 2023
22 juni 2023
22 juni 2023
22 juni 2023
22 juni 2023
26 juni 2023
26 juni 2023
26 juni 2023
26 juni 2023
26 juni 2023
26 juni 2023
26 juni 2023
26 juni 2023
26 juni 2023
27 juni 2023
27 juni 2023
27 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
28 juni 2023
29 juni 2023
29 juni 2023