Konstverk

Årjängs kommun satsar på den yttre miljön i kommunen och arbetar efter 1%-regeln sedan 2019, vilket innebär att vid all ny-, om- och tillbyggnad avgår 1% av totalbudgeten till offentlig gestaltning.

 

Kraftsamlare

Skulpturen "Kraftsamlare", som står i Töcksfors Kanalpark, köptes in av Årjängs kommun i samband med 100-årsfirandet av Kanalen Stora Lee - Östen 2015. Skulpturen är skapad av Konstnären Lolo Funck Andersson.

 
Lolo Funck Andersson
 

Vågen

Skulpturen "Vågen" , som står i Töcksfors kanalpark, köptes in av Årjängs kommun i samband med 100-års firandet av Kanalen Stora Lee - Östen 2015. Skulpturen är skapad av konstnären Justus Braunschweig,
då elev vid Stenebyskolans Konst- och Kulturutbildning i Dals Långed.
 
Justus Braunschweig
 

A Rainha

Skulpturen "A Rainha" som står i Kioskparken i Töcksfors är skapad av den kända finländska konstnären Auli Korhonen. Skulpturen kan ses som symbol för vattnets kraft, något som passar bra på platsen vid den gamla kraftstationen och kvarnen. Skulpturen installerades i oktober 2022.

Auli Korhonen

Auli Korhonen är en finländsk konstnär som 1974-1978 studerade vid Finlands konstakademis och 1980-1982 vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon är känd för sina ofta meditativa reliefer av vitmålat trä, ljus-rum installationer, performanser (ljus-rum-dans), målningar i olja och kalkfärg, skulpturer av trä och metall samt glas i kombination med sten och trä. Hon har deltagit i en rad tävlingar om offentlig utsmyckning. Hon har utfört bland annat en tegelrelief för köpcentret i Malm 1987, träreliefer i  Kervo kyrka 1993, en installation i Borgå nya bibliotek, en utomhusrelief till Kervo församlingshus, en privat trädgårdsskulptur av glas och granit på Brändö i Helsingfors. 

Hon undervisade i freskomåleri vid Finlands konstakademis skola 1981 och 1985. Hon var 1986-1989 stiftande medlem av och ledare för konstskolan MAA.

Källa : Wikipedia

 

Surikater

Tre surikater i brons står och välkomnar barnen i Töcksfors skola till matsalen. Konstnär är Maria Vallgren och sockeln är i bohusgranit från Thorns stenhuggeri. Årjängs kommun köpte in konstverket 2022.

 
 

Målningar i förskolan Paletten

Konstnären Mia Nerander fick i uppdrag av Årjängs kommun att skapa målningar i förskolan Paletten, som invigdes den 26 augusti 2022. Varje avdelning i förskolan har  en unik målning med eget färgtema.

Konstnären Mia Nerander som skapat målningarna, foto Marie Pettersson.