Kvarnen vid övre forsen

Det här är den andra kvarnen, en äldre stod tidigare på landremsan mellan forsen och nuvarande slussen. Den nya kvarnen togs i bruk 1882.

Vid kvarnen samlades män från stora delar av Nordmarken för att mala gårdens säd och få mjöl till hushåll och kreatur. Medan man väntade på säckarna samlades man vid ljugarbänken och drog sina skrönor.

Många gårdar levde av självförsörjning och hade ett mindre jordbruk som komplement till annan sysselsättning, så det var många som reste till kvarnen för att få sin säd malen.

 

Till höger "nya" kvarnen som använde vattenkraften för drivning av kvarnstenarna. Till vänster syns övre slussen som färdigställdes 2015 och mellan slussen och forsen gamla kvarnen och täljstenssågen.

 

Anders Nilsson ”Anners i Kvarna” minns :

I boken ”Töcksmark i gammal tid” finns en intervju med den siste mjölnaren Anders Nilsson allmänt kallad ”Anners i Kvarna”, vi låter honom berätta.

Vari ligger tjusningen i arbetet som mjölnare?

  • Det var liv och rörelse, sällskap och ständigt ombyte. Dessutom roliga och kryddade historier. Allt detta varvat med ett trivsamt jobb. Jo, det var intressanta år.

Kom dom långväga ifrån med säd som skulle malas?

  • Ja, från Ivarsbyn i norr till Båstnäs i söder. Till en början skickade dom aldrig säd, utan körde själva med häst och vagn. Det hände att man fick vänta länge ibland, ja ända upp till två dygn, innan man kom på tur. Regeln gällde ju: ”Först till kvarn, får först mala”. Inte kunde man åka fram och tillbaka i ”tomma”, och dagar hade man gott om på den tiden. Så det var bara att vänta. Upp till 8-10 stycken kunde ligga i den lilla kvarnkammaren när det var som mest ”mell”. Hemfärden fick man ofta starta mitt i natten, för att vara hemma i ottan.

Hur gammal är nuvarande kvarnen?

  • Den gamla sammalskvarnen, som tjänat ut och inte längre finns kvar, hade väl stått där sen urminnes tider. Så vitt jag vet finns det inget årtal på den. Men den nya kvarnen ”sektemella” byggdes i början av 1880-talet, och togs i bruk 1882. August Höglind var den förste mjölnaren här.

Anders "Anners i Kvarna" Nilsson, siste mjölnaren i Töcksfors
 
Anders Nilsson, allmänt kallad Anners i Kvarna, var den siste mjölnaren i Töcksfors.
Nya kvarnen "sektemella" byggdes i början av 1880-talet, och togs i bruk 1882.