Välkommen till Töcksfors

En liten bit av Värmeland - 100 meter över västerhavet

 
 

Här kan du se bilder från Töcksfors med omnejd och ta del av lite allmän information. Gå in under flikarna i menyn högst upp på sidan eller se längre ner på sidan vad som är aktuellt och kommande evenemang.

Anslagstavla och Turistinformation m m, se längst ner på denna sida.

Hemsidan är designad för datorskärm och surfplatta. 

Min YouTube kanal - klicka här

Lars Brander

 

Aktuellt


 

Frivillighetens dag – lördag 30 september

En del av årets Beredskapsvecka.

Årjängs sändareamatörer genomför en sambandsövning på lördag 30 september. 

Övningsscenariot är att det fasta och mobila telenätet samt internet har slagits ut i samband med omfattande elavbrott i landet. Problemen bedöms bli långvariga. Uppgiften är att säkerställa kommunikationen inom Årjängs kommun. Sambandscentralen kommer att finnas i Hämnäs Bygdegård.

Man startar på förmiddagen kl 08.00 med att bygga antennsystem vid bygdegården. Övningen beräknas starta ca kl 13.00, då är ett antal platser inom kommunen bemannade med radiooperatörer. Det går att följa övningen på plats i bygdegården.

 

 

Beredskapsveckan 25/9 - 1/10 2023

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39.

klicka på bilden nedan

 

MSB - om försvarsvilja - klicka här


 

Om krisen kommer - klicka på bilden nedan

 

Tänk dig att . . . klicka på bilderna nedan för större text

 

 

Frånkoppling av elnätet - klicka på bilden nedan

 
 

 

Kommunikation vid kris - klicka på bilden nedan

Sveriges Radio P4 - vår beredskapskanal

 
 

Hemberedskap
Dricksvatten i beredskap i hemmet - en trygghet

Om det blir brist på vatten kan kommunen ställa ut vattentankar på bestämda platser, dit du får gå för att hämta vatten i egna kärl. Räkna med att du får hämta begränsade mängder, eftersom vattnet ska räcka till så många som möjligt.


Exempel på hållbar mat i beredskap - klicka här

 

Receptbelagd medicin för en månad - klicka här

 

Under hela vecka 39 kommer det finnas en monter på Töckfors bibliotek med en krislåda, broschyrer och böcker kopplat till årets beredskapstema. På Årjängs och Töcksfors bibliotek kan du hämta MSB:s övningskalender ''Sju dagar'' samt ett beredskapsbingo för barn i tryckt format. Beredskapsbingon är en kul aktivitet för barnen med enkla uppgifter som ska lösas hemma tillsammans med en vuxen

 

Torsdag 28 september

Räddningstjänsten kommer att finnas på Claras torg i Årjäng mellan klockan 15.00-18.00 för att informera om sin verksamhet och vikten av att öva samt delar ut broschyrer. Civilförsvarsförbundet finns också på plats och övar hemberedskap, har försäljning av hemberedskapsprylar och informerar om sin verksamhet.

Frivilliga resursgruppen FRG - klicka på bilden nedan

 

Arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap

klicka på bilden nedan

 

Räddningstjänsten i Töcksfors övar

klicka på bilden nedan

 

 

Mer om Hemberedskap

klicka på bilden nedan

 

 

Afrikansk svinpest
Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan, via mat. Därför vädjar svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem. Alla typer av charkvaror innehållande kött från smittade grisar kan bära på virus.

källa : Jordbruksverket

 

 

Köp svensk mat !

Det talas mycket om sveriges låga grad av självförsörjning vad gäller mat, vilket ger effekter på vår beredskap. Om vi strävar efter att köpa svensk mat så gynnar det svenska matproducenter. Om vi dessutom väljer ekologiskt odlad mat bidrar vi till naturens välbefinnande, en framtidssatsning.

Hållbar matproduktion - den svenska modellen

 klicka här

foto: Rolf Dahlén
 

Åsens Gårdsbruk i Ärtetjärn Töcksfors
klicka på bilden nedan

Minska matsvinnet - det som går att äta skall inte slängas.
klicka på bilden nedan

 

Plast skall återvinnas- inte brännas !
klicka på bilden nedan

 

Kommande evenemang

se även Anslagstavlan längst ner


 

Smaka på Värmland 30 september -1 oktober

Wiksfors Bruk i Långserud

klicka på bilden nedan

 
 
 

 

Arkivarbete
Nu har jag startat arbetet med arkivering av bilder och filmer. Jag bedömer att ca 50 000 bilder och 200 filmer är värda att bevara för framtiden. Jag lagrar bilder och filmer samlade i ämnesområden på externa SSD hårddiskar ( Solid State Drive ).  Hårddiskarna med arkivförteckningar kommer till slut att läggas i ett säkert arkiv.

Extern SSD-hårddisk - en för varje ämnesområde

 

Ämnesområde : GRÄNSEN - 23 filmer och 2.036 bilder arkiverade 

Ämnesområde : HANDEL - 11 filmer och 7.818 bilder arkiveras

Ämnesområde : VA-nät, fjärrvärme, vägar - sorteras

Ämnesområde : TÖCKSFORS IF - klicka här


Kommande ämnesområden

- kraftstationer, vindkraftverk

- bostäder, skolor, räddningstjänst, sjukvård

- industri-och tjänsteföretag

- kanalen

- Årjängstravet och Nordiska Travmuseet

- kultur och kulturmiljöer

- kyrkor

- andra världskriget

 

Anslagstavlan - klicka här

 
 
 
 
 
 
 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, halva vägen Karlstad - Oslo

Värmlandstrafik linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - klicka på bilden.

Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm - klicka på bilden.