Välkommen till Töcksfors

Kanalen vid övre slussen i Töcksfors, en del av Dalslands kanal.
Vid kanalen ligger Waterside Restaurant.

 
 
 
 

Välkommen !

Här visar jag bilder m m från Töcksfors med omnejd - en liten bit av Värmeland. Gå in under flikarna i menyn längst upp på sidan och välj det du vill se. Anslagstavla och Turistinformation m m se längst ner på denna sida.

Datorskärm eller surfplatta rekommenderas. Om du använder mobiltelefon, vrid mobilen så att du ser hemsidan i liggande format.

Min YouTube kanal - klicka här

töcksfors.se har 6826 följare

 

Lars Brander

 
 

Aktuellt


 

Årjängstravet

Årjängs största evenemangsarena med kapacitet att ta in 15 000 besökare.
Lördag 4 februari arrangerar Årjängstravet Mixdag med V5 & Bygdetrav
och för första gången Vintermarknad i spelhallen.
 

 

Rivning av Töcksfors centralskola

Nu har inre rivningen av Töcksfors centralskola startat, vecka 9 rivs byggnaden.

Fler bilder under fliken "Senaste" högst upp.

 

 

Toalett ombord på linjebussarna

Värmlandstrafik satsar på att ha dubbeldäckare i linjetrafik, men toalett ombord tycker man inte behövs. Att ta sig upp till andra våningen i dubbeldäckaren är inte att tänka på för äldre personer och personer med olika handikapp och nere på första våningen är det trångt.  Äldreperspektiv är tydligen inget för Värmlandstrafik.

"För oss innebär bussar utan toalett att vi får väldigt svårt att resa med buss. Det som är komfort för en vanlig passagerare är tillgänglighet för oss, skrev Ann-Marie Johansson ordf i Handikappförbunden i Värmland 2016."

Toalett ombord - inget för Värmlandstrafik, Foto: Ulo Maasing

 

Tänd ett ljus för vår värld

 

Kunskapscenter i Töcksfors centrum

Planeringen för ett Kunskapscenter i gamla matbutiken vid torget i Töcksfors har tagit stora steg framåt. Årjängs kommun kommer att ha ett möte med visit Värmland och Indre Östfold för att skriva en avsiktsförklaring och att komma vidare med ansökan om pengar från bl a Inter Reg.

Tre tidsepoker där Norge och Sverige, utifrån olika perspektiv, har gemensamma upplevelser är i fokus för projektet: Krigsåren och flyktingtrafiken under andra världskriget, Emigrationen till USA 1850-1930 och Unionsupplösningen år 1905.

Svenska beredskapsmän i Töcksfors centrum under andra världskriget, då Norge var invaderat av NaziTyskland, foto : Uno Brander

 

Försvarsanläggning från andra världskriget - klicka på bilden nedan

Thon Property AB, som äger fastigheten vid torget, har gett klartecken att dom kan bygga om fastigheten så att den uppfyller Kunskapscentrets behov.

Värmlands Museum har meddelat intresse att få till en filial i Töcksfors.

Museet bedriver, förutom i Karlstad, verksamhet på fyra andra besöksmål i Värmland -

von Echstedtska gården - klicka här

Torsby Finnskogscentrum - klicka här

Långban gruv- och kulturby - klicka här

Lesjöfors Museum - klicka här

 kanske även Kunskapscentret i Töcksfors.

 

 

Gamla Kanalbron vid Turistgården

Nu är tidigare Kanaldirektören Benny Ruus tillbaka vid rodret för Dalslands Kanal. Detta innebär att arbetet med restaurering av gamla Kanalbron kan återupptas. Det som sker nu är att Benny Ruus diskuterar med SWECO och Gotenius varv i Göteborg om att eventuellt lyfta bron och transportera den till verkstad för restaurering. Det som tidigare sagts om att bygga stommen i bron med limträbalkar gäller inte längre, bron är tänkt att återställas i sin ursprungliga konstruktion. Vad gäller tidsplanen så kommer arbetet att ske så snart som möjligt.

 

 

Centrumnära naturområde i Töcksfors

Naturområdet som ligger i nordlig riktning från torget i Töcksfors är som en lunga för Töcksfors samhälle. Här finns möjlighet att söka lugnet och att på sommaren njuta av de vackra ängsblommorna som växer här - klicka på bilden nedan.

 

Dalslands Kanal och Töcksfors Gästhamn

Dalslands kanal möjliggör båttrafik mellan Vänern och delar av sjösystemet i Dalsland och sydvästra Värmland. Kanalen passerar den välkända akvedukten i Håverud och är under sommarhalvåret ett uppskattat besöksmål för turistbåtar och kanotister.

Båtklubben Rävarnas Gästhamn i Sandviken Töcksfors är en del av Dalslands Kanal. 

Information om Dalslands Kanal - klicka här

Här ligger även Töcksfors Camping - klicka här

 
 
 

 

Turistinformation - klicka här

 
 
 
 
 
 
 
 

Viktig information vid störningar och kriser
Med sina 25 lokala P4-kanaler ska Sveriges Radio alltid kunna sända och ge allmänheten viktig information om samhället drabbas av en kris eller allvarlig störning. P4 är Sveriges beredskapskanal och har i uppdrag att förmedla information från myndigheterna.  

 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, halva vägen Karlstad - Oslo

Värmlandstrafik linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - klicka på bilden.

Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder håll-platserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.