Kanalens historia

I början av 1900-talet fanns en vision att bygga en transportled på vattnet, från sjön Östen i Östervallskog via sjön Töck och en kanal till sjöarna Foxen och Stora Lee, med anslutning till Dalslands Kanal som redan var färdigställd.

 

Kanalen Stora Lee - Östen

Kort historik
I början av 1900-talet fanns ett flertal företag och verksamheter längs sjösystemet norr om Töcksfors.
 
De största var  Östervallskogs Såg, Hyvleri och Snickerifabrik, Sågverket i Gottarsbyn, Sanamons Sågverk i Västra Bön, Töcksfors och Pappers-
fabriken vid Hånsfors Bruk. Det fanns också en omfattande verksamhet med timmerflottning.
 
Med tiden började man fundera över hur de olika verksamheterna och bygden skulle kunna utvecklas, och kom då fram till att det viktigaste var bra kommunikationer.

En vision var att bygga en transportled på vattnet, från sjön Östen i Östervallskog via sjön Töck och en kanal till sjöarna Foxen och Stora Lee, med anslutning till Dalslands Kanal som redan var färdigställd.

 
Genom Dalslands Kanal kunde båtarna nå Vänern och fortsätta på Göta älv till Göteborg och västerhavet.
 
Nils Olsson i Boda, Nils A-son Sanamon i Töcksfors och Rudolf Kylander i Östervallskog tog initiativet att utreda om detta skulle kunna förverkligas.
 
Nils Andersson Sanamon ägde Sanamons Ångsåg i Töcksfors och var delägare i lastbåten PEDER.
 
Rudolf Kylander ägde Östervallskogs Såg, Hyvleri och Snickerifabrik och sågverket i Gottarsbyn.

Landshövding Dyrssen uppvaktades i ärendet och han lovade att göra allt för att visionen om kanalen skulle bli verklighet.

År 1910 uppvaktades Konungen med anhållan om statsbidrag för att kunna starta byggnationen.
 
Entreprenadkontrakt upprättades i november 1910 med företaget Algaard & Stoltz i Bergen. I december samma år startade arbetet.
 
Entreprenadsumman var 288.000 med ett tillägg på ca 30.000 för farleden till Hån. Slutsumman blev 371.553:32.

Den 10 september 1915 invigdes Kanalen Stora Lee - Östen, med stor fest i Töcksfors och Östervallskog.

Nils Olsson i Boda
Nils Andersson Sanamon i Töcksfors
Rudolf Kylander i Östervallskog
 

Gerhard Dyrssen
 
- född 18 februari 1854 i Fänneslunda, Älvsborgs län, död 3 april 1938 i Stockholm, var en svensk kommendörkapten, ämbetsman och statsråd.

Han var sjöminister 21 oktober 1898 till 10 maj 1901 och landshövding i Värmlands län 1901–1921.
 
Dyrssens militära karriär startade då han blev underlöjtnant vid flottan 1873, tre år senare avancerade han till löjtnant. År 1885 hade han blivit kapten och 1896 blev han utnämnd till kommendörkapten av 2:dra graden och två år senare av 1:sta graden. År 1899 blev han kommendör vid flottan. Han var även disponent vid aktiebolaget Bofors-Gullspång 1897–1898.
 
Trots att han inte tillhörde riksdagen, utsåg första kammaren honom till statsrevisor åren 1890–1893. Dyrssen invaldes 1892 som ledamot av Örlogs-mannasällskapet och blev 1899 ledamot av Krigsvetenskapsakademien.
 
källa : WIKIPEDIA