Kulturladan i Töcksfors

Kulturladan ligger söder om Töcksfors skola vid vägen till Västra Fågelvik. 
Töcksfors IF fick möjligheten att överta jordbruksfastigheten, som bl a består av 
en ladugård med stor loge, loft, fjös och stall. Ladugården har renoverats utvändigt och viss 
byggnation har även skett invändigt. 

Det finns tankar att på några års sikt kunna göra Kulturladan till en 
året runt scen för olika evenemang, med den stora scenen där det finns 
möjlighet att ta in en publik på 350 personer, och en mindre scen.