Båtar på kanalen

Bilder på några båtar som trafikerade Kanalen Stora Lee - Östen 
och Dalslands Kanal.

 
Dokument från Thore Johansson Töcksfors.
Dokument från Thore Johansson Töcksfors.
Dokument från Thore Johansson Töcksfors.
Biljett Ångbåten Flora - dokument från Thore Johansson / Sven Emsell Töcksfors.
 

Bogserbåten SILVA

Bogserbåten SILVA byggdes i Västervik 1901.
Båten bogserade timmer på sjöarna Töck och Östen.
Längst fram i fören står kapten A E Sjöstedt.

Bogserbåten HERBERT

Bogserbåten HERBERT drog i huvudsak timmermosor på sjöarna Foxen och Stora Le från Töcksfors till Strands Ångsåg i Nössemark. När Dalslands Kanal firade 150-års jubileum 2018 kom HERBERT, efter totalrenovering, på besök till gamla hemmavatten. Båten ägs idag av Mjörns Ångbåtsförening i Alingsås.

 

Ångbåten FLORA

FLORA byggdes 1893 på Thorskogsvarvet i Lödöse. Båten hade en toppfart på 10 knop och drog vid full fart 75 - 80 kg kol per timma. FLORA transporterade post, gods och passagerare på linjerna Töcksfors - Ed och Töcksfors - Bengtsfors med anslutning till tågtrafiken söderut mot Göteborg. FLORA såldes i slutet av 1920-talet och då tog IDUN över trafiken på de aktuella linjerna.


Foto : Carl E Nilsson, Lennartsfors

 

Ångbåten IDUN

Ångbåten IDUN anländer till hamnen vid Töcksfors Bruk i slutet av 1930-talet. 
Foto : Uno Brander

En lastbåt med trävaror från fabrikerna norr om Töckfors har slussat ner i övre slussen på väg till nedre slussen och vidare söderut i Dalslands Kanal. Timmermosor som skall slussas ner till pappersmassefabriken vid Bruket. Till höger gamla kvarnen som revs senare.

Lastpråmar i kanalen vid övre slussen.

Lastbåtar i hamnen vid Töcksfors Bruk på 1930-talet. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank.

Lastbåten PEDER lägger till vid godsmagasinen i Sandviken.
Bogserbåten TÖCKSFORS passerar nedre slussen i Töcksfors.
Ångbåten TÄRNAN anländer till hamnen vid Töcksfors Bruk i slutet av 1930-talet. Foto : Uno Brander

Lastbåtarna TÖCKSFORS och HÅNSFORS i hamnen vid Töcksfors Bruk på 1930-talet. Båtarna gick med gods till Göteborg. Foto : Axel Gunnar ödvall / Årjängs kommuns bildbank.

Lastbåtarna TÖCKSFORS och HÅNSFORS i hamnen vid Töcksfors Bruk på 1930-talet. Båtarna gick med gods till Göteborg. Foto : Axel Gunnar ödvall / Årjängs kommuns bildbank.

Ångbåten IDUN anländer till hamnen vid Töcksfors Bruk i slutet av 1930-talet. Foto : Uno Brander

När landsvägsnätet byggdes ut och vägarna fick högre bärighet minskade
kanalens betydelse som kommersiell transportled. Nu är det istället fritidsbåtarna som trafikerar kanalen, för upplevelser i det fina sjösystemet.