Högboda Industrier / Töcksfors sågverk 1994

Video ( Super VHS ) :  Jörgen Stomberg

Klicka på bilden nedan - speltid 42 minuter

Högboda Industrier / Töcksfors sågverk

Högboda Industrier / Töcksfors sågverk 1994 - 1995 ( sista veckan )

 Video (VHS) : Bengt Erlandsson

Klicka på bilden nedan - speltid 19 minuter