Hembygds- och Fornminnesföreningen Nordmarksstugan

"År 1911, det år då Föreningen Nordmarksstugan bildades, levde vi ännu i den gamla tidsåldern. Då kunde man ännu se kreatursdrifterna komma vandrande genom Töcksfors på väg till Oslo, Kristiania, där slaktarna väntade. Och ännu gick Flora tidigt varje morgon från ångbåtsbryggan nedanför massafabriken."

Ur boken ”Nordmarken” en berättelse av Gösta Johannesson

Karl A Östlind

Karl A. Östlind 1873 - 1948, grundade Fornminnesföreningen Nordmarksstugan


 

En Kulturgärning

Av Olov Robertssson april 1992

klicka på bilderna för större text