Försvarsanläggning


Försvarsanläggningen på höjden söder om Gränshotellet i Töcksfors 
består av skyttegravar och ett antal skyttevärn.

Definition av skyttegrav : En skyttegrav är en typ av militär fortifikation, som i sin enklaste form utgörs av ett manshögt dike med syfte att skydda personal och materiel i strid samt för att underlätta att föra fram förstärkningar till ett hotat frontavsnitt från sidorna.

Anläggningen byggdes under beredskapstiden på 1940-talet då andra världskriget drabbade 
vårt grannland Norge. Här tjänstgjorde svenska beredskapsmän 1941-1945.

I slutet av 1900-talet restaurerade Ove Martinsson, dåvarande ägaren av Gränshotellet, försvarsanläggningen 
och gjorde det möjligt för besökare att beskåda den historiska anläggningen från andra världskriget.

År 2006 utförde Fortifikationsverket ett stort arbete med att fylla igen gamla försvarsanläggningar i Töcksfors, 
men anläggningen på hotellhöjden fick vara kvar som ett minne från beredskapstiden.

Detta skulle kunna bli ett intressant historiskt besöksmål, med ett minimuseum i bunkern vid hotellet och en strövstig vid skyttegravarna och skyttevärnen, men hela anläggningen är i stort behov av restaurering.

Bilderna är tagna 17 september 2013.  Foto : Lars Brander

Videoklippet är från filmen GRÄNSEN som spelades in 1989. 
Medverkande i filmen är Katarina Patriksson och Madelen Nilsson. 
Video : Runar Patriksson


Vid försvarsanläggningen finns en minnessten med texten : 
lgfbat L2 vaktade dessa gränstrakter 1941 - 145 Major E Herin var dess chef

Bunker vid hotellet, en framskjuten och skyddad enhet för omhändertagande av skadade.