Andra världskriget

Trots att Sverige inte deltog i andra världskriget som krigförande nation
var hela landet satt på krigsfot och det svenska försvaret hade beredskap
för att försvara landet mot fientliga anfall. Tiden som andra världskriget 
pågick kallas därför beredskapstiden.

 
 

Bryt upp och gå mot Hån !

Order till svenska beredskapsmän 1940.

Informationstexten är skriven av Bengt Erlandsson
Marscherande beredskapsmän på Sveavägen genom Töcksfors centrum.
Militärer på vägen vid Bruket, i bakgrunden Brukshandelns magasin.
Ordningen upprätthölls av polisman John Brander i samverkan med militären.
Militären ordnade olika tävlingar för beredskapsmännen, foto Folke Sahlin.
Många av beredskapsmännen var mycket vältränade.

Livet i Töcksfors präglades av beredskapstiden, även om det kunde se ganska normalt ut med bussen som anlände från Arvika med varor, foto Hugo Hassel.

Uppställning vid Turisthotellet, notera hoppbacken till vänster om hotellet.
Medlemmar i Lotta Kåren i Töcksfors, 1940-talet / Bengt Erlandssons arkiv.
Militärförläggning i Hån, 1940-talet / Bengt Erlandssons arkiv.