Senaste nytt

Här kan du se ett urval av vad som händer nu.

 

HANZA växer i Töcksfors

Nu pågår markarbetet för HANZA´s utbyggnad.

2023-11-19

 

HANZA växer i Töcksfors

Först byggdes en ny och större parkering.

2023-10-29

 
 

Nya lågstadieskolan

Byggnationen av nya lågstadieskolan fortskrider.
2023-10-10

 

Kanalbron i Töcksfors

Nu pågår arbetet med restaurering av gamla Kanalbron i en verkstad i Göteborg. Bron kommer hem till Töcksfors den 5 december. Dessförinnan skall bl a de gamla vägräckena återställas till ursprungligt utseende. 
2023-11-19