von Echstedtska gården i Kila

von Echstedtska gården ligger i Västra Smedbyn i Kila socken i Säffle kommun. Gården hette tidigare Smedby Gård. Gården uppfördes under åren 1762–1764 av assessorn Bengt von Echstedt. Utsidan har karolinsk prägel. På insidan blommar rokokon bland annat i väggmålningarna. 

Ett lusthus och hemlighus flankerar på ömse sidor huvudbyggnaden, nedanför ligger dubbla par flygelbyggnader. Hemlighuset har unika takmålningar som föreställer gårdsherren med sin första hustru elegant sitta på avträdet. 

Vid gården finns bl a en apelgård med gamla värmländska äppelsorter.

Gården hotades i början av 1900-talet att flyttas till Skansen men undgick detta genom att Värmlands Museum köpte gården 1939. Byggnaderna och interiörer restaurerades grundligt på 1950-talet, 1992–93 och även senare. Gården är byggnadsminnesförklarad sedan 1964.

Värmlands Museum äger gården och bedriver besöksverksamhet under sommaren med utställningar, guidningar, kafé och programverksamhet.

Den 29 maj 2022 arrangerades en temadag, Mattias Wallin-Brandt visade hur man renoverar gamla fönster.

von Echstedtska gården - hemsida

 
 
Örtagård
Apelgård med 25 äppelsorter.
Mattias Wallin-Brandt visade hur man renoverar gamla fönster.