Hån - Hånsfors

Hån, eller Hånsfors, är en gammal bruksort några kilometer väster om Töcksfors. Här fanns en pappersfabrik i gamla tider. Fabriken försågs med pappersmassa från massafabriken i Töcksfors. 
Norr om Hån, vid Dalen, finns sjöarna övre Hurr, mellan Hurr och nedre Hurr.
Hån var också platsen där svenska tullstationen var belägen, men 2020
öppnades en nybyggd tullstation vid E18 nära norska gränsen.

Håns Byalag skapar liv i bygden med olika arrangemang och här finns 
Byalagets eget Byahus, ett gammalt Missionshus.

Hemsida    facebook

 
Byalagets Hus - ett gammalt Missionshus
Pappersfabriken vid Hånsfors, den nya papperscylindern anländer dragen av åtta hästar.
Svenska tullstationen i Hån 2020, då verksamheten flyttade till en ny tullstation vid E18
Nya tullstationen vid E18 nära norska gränsen
 

Kongevägen

Bilder på det som förmodligen är första landsvägen till Norge här i trakten, med vägsträckning från Hån upp till Gränsen. Vägen byggdes på 1800-talet och är ca 2,4 km lång. Nu är det förbjudet att köra på vägen med 
motordrivna fordon, om man inte har tillstånd.

Som vandringsled är den fantastiskt fin, med den smala grusvägen som slingrar sig fram genom skogslandskapet. På några ställen passerar man små skogstjärn. Under större delen av vägsträckningen 
är det lugnet och tystnaden som råder.

Kongevägen vid Riksgränsstenen, i gamla tider.
Riksgränsstenen 2021.
Kongevägen vid Riksgränsen på 1940-talet.
Rester av gamla vägen "Kongevägen" till Norge kan även ses vid Turistgården i Töcksfors.
Den gamla vägbron vid Turistgården, en del av "Kongevägen" mot Norge.
 

Hurrsjöarna

Sjöarna nedre, mellan och övre Hurr ligger mellan Hån och Långvassdalen.
 Här krävs fiskekort om man vill fiska - klicka här

Nedre Hurr
Nedre Hurr
Mellan Hurr
Mellan Hurr
Övre Hurr
Övre Hurr
 

Krontjärn

Tjärnet ligger mellan Hån och riksgränsen mot Norge, på södra sidan E18 vid svenska tullstationen. 
Här krävs fiskekort om man vill fiska - klicka här