Arkivarbete

Jag har startat arbetet med arkivering av bilder och filmer. Jag bedömer att ca 50 000 bilder och 200 filmer är värda att bevara för framtiden. Jag lagrar bilder och filmer samlade i ämnesområden på externa SSD hårddiskar ( Solid State Drive ). Hårddiskarna med arkivförteckningar förvaras i ett säkert arkiv.

Gränsen - 23 filmer och 2.036 bilder arkiverade

Handel - 10 filmer och 7.684 bilder arkiverade ✔

VA-nät, fjärrvärme, fibernät, vägar, kraftstationer och forsar, vindkraftverk - sorteras

Kanalen - väntar


Kommande ämnesområden

- bostäder, skolor, räddningstjänst, sjukvård

- industri-och tjänsteföretag

- Årjängstravet och Nordiska Travmuseet

- kultur och kulturmiljöer

- Töcksfors IF

- kyrkor

- andra världskriget