Räddningstjänst

Räddningstjänsten i Töcksfors är en del av Årjängs kommuns räddningstjänst.
Vid behov av förstärkning kommer den i första hand från Årjäng.
Räddningstjänsten i Töcksfors bemannas av deltidsbrandmän.

 

Ambulans - IVPA

Ambulanserna är stationerade vid Räddningstjänsten i Årjäng.
Om det vid livshotande tillstånd bedöms ta för lång tid innan en ambulans 
kan vara på plats, dras ett s k IVPA-larm till Räddningstjänsten i Töcksfors.

IVPA betyder "I Väntan På Ambulans". Då rycker sjukvårdsutbildade brandmän 
från Töcksfors ut och ger första hjälpen i väntan på att ambulansen skall komma.
Vid särskilt brådskande fall kan en ambulanshelikopter skickas från Karlstad.