Fritidshem

I anslutning till Töcksfors skola finns ett fritidshem med tre avdelningar.
Information - klicka här