Fritidsgård

Fastigheten Högalid, som tidigare varit prästgård, folktandvård och tandläkarebostad, fungerar nu som fritidsgård. 
Fritidsgården ligger i nära anslutning till Töcksfors skola.
Information - klicka här