Fiskekort

Fiskerätten förvaltas av fiskevårdsområdesföreningarna som består av 
områdenas fiskerättsägare. För att få fiska i något av områdenas 
olika vatten krävs därför fiskekort.

 

Östen och Strömmersjön

Fiskekort för sjön Östen och Strömmersjön m fl
Fiskekort on-line


 

Töck och Hurrsjöarna

Sjöarna Övre Hurr, Mellan Hurr och nedre Hurr ligger nära norska gränsen.
Fiskekort on-line


 

Krontjärn

Tjärnet ligger mellan Hån och riksgränsen mot Norge, på södra sidan E18 vid svenska tullstationen.


Foxen och Stora Le

Fiskekort för sjöarna Foxen och Stora Le
Fiskekort  on-line
Fiskekort säljs även av :
- Gulf bensinstation i Töcksfors
- Töcksfors camping och Fritid, Sandviken Töcksfors


Struven och Stora Le

Fiskekort för Struven och Stora Le
Fiskekort on-line


Norra Lelång

Fiskekort för Norra Lelång. Sjön Lelång ligger söder om Lennartsfors och är en del av Dalslands Kanal.
Fiskekort on-line