Rivning av Töcksfors centralskola

Byggnation av Töcksfors nya lågstadieskola kommer att påbörjas under våren 2023. Dessförinnan måste gamla skolan "Stenhuset" rivas.

 

Töcksfors skola, som låg vid nuvarande Turistgården, brann ner till grunden på 1940-talet. Under en tid användes Sockenstugan, nuvarande Turistgården, som skola, foto: okänd.

Töcksfors nya centralskola i slutet av 1940-talet, foto: Axel Gunnar Ödvall.

2 januari 2023
2 januari 2023
2 januari 2023
2 januari 2023
2 januari 2023
2 januari 2023
2 januari 2023
2 januari 2023
2 januari 2023
2 januari 2023
2 januari 2023

2 januari 2023 - Scenen i Sporthallen byggs om för att kunna användas som slöjdsal tills dess att nya skolan står klar 2024.

2 januari 2023
2 januari 2023
9 januari 2023
9 januari 2023
9 januari 2023
10 januari 2023
10 januari 2023
11 januari 2023
11 januari 2023
11 januari 2023
25 januari 2023
29 januari 2023
30 januari 2023 - Inre rivningen har startat.
31 januari 2023
31 januari 2023
31 januari 2023
31 januari 2023
31 januari 2023
31 januari 2023
1 februari 2023
1 februari 2023
1 februari 2023