Allemansrätten

 Huvudregel
Inte störa - inte förstöra

( klicka på flaggorna för information )