Prästgården i Töcksfors

Enligt artikel i nwt.se 2020-09-25 vill Svenska kyrkan Nordmarkens pastorat 
göra om Töcksmarks prästgård till nytt församlingshem -
"Det vore ypperligt att få till något på udden.
Då kan vi få Värmlands finaste församlingshem och
det vore ett stort lyft för bygden" säger Peter Söderback,
fastighetschef i Nordmarkens pastorat, till NWT.

Allt hänger på att kommunen får till en stadsplaneändring
som tillåter ombyggnad av prästgården.