Kunskapscenter i Töcksfors

Planeringen går framåt för kunskapscentret "Vägen till frihet" i Töcksfors. Det är nu förankrat hos Visit Värmland, Värmlands Museum och Voksenåsen i Oslo. Voksenåsen har den svenska regeringens uppdrag att informera om de norska judarnas öde. Voksenåsen gavs 1955 av Norge som nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen under andra världskriget, och ägs av svenska staten genom Kulturdepartementet.

 
foto : STICKY BEAT

Kanske får vi ett Kunskapscenter i gamla matbutiken vid torget i Töcksfors.
Här skulle viktig kunskap om Unionen mellan Sverige och Norge 1814-1905, Emigrationen till USA 1850-1930 och framför allt flyktingtrafiken under andra världskriget kunna föras vidare.

"- Kunskap är så viktig. Ett verktyg som med historisk utgångspunkt kan få ungdomar att reflektera över demokrati, tolerans och personligt ansvar, inte minst inför de olika utmaningar och svårigheter som de möter idag."

källa : Göteborgs-Posten

 

Gränsgatan mellan Norge och Sverige
Att ta sig över gränsgatan från Norge till Sverige var för många en fråga om liv eller död under andra världskriget.

 
 

Kunskapscenter i Töcksfors

Tanken om ett Kunskapscenter i Töcksfors har vuxit fram utifrån behovet av att främja det historiska och kulturella samarbetet och förståelsen mellan Norge och Sverige, med en utgångspunkt i förhållandena i Østfold och Värmland/Dalsland.

Tre tidsepoker där de båda länderna utifrån lite olika perspektiv har gemensamma upplevelser är i fokus för projektet: Krigsåren och flyktingtrafiken under andra världskriget, Emigrationen till USA 1850-1930 och Unionsupplösningen år 1905.

Kunskapscentret ska ge en förståelse för hur den norska befolkningen i gränsområdet upplevde ockupationen och ge en bild av vilka utmaningar människor och myndigheter på den svenska sidan stod inför under kriget. Tanken är att beskriva bakgrunden till det faktum att gränsen mellan Norge och Sverige för tiotusentals flyktingar blev skillnaden mellan liv och död. Ledorden för projektet är frihet, förståelse, fred/försoning och samarbete.

källa : INBLICK - Ruben Agnarsson