Bostadsområdet Kallnäset

Den 26 augusti 2022 invigdes nya förskolan Paletten vid Kallnäset.
Nästa steg är att projektera ett nytt bostadsområde uppe på Kallnäset.
Detaljplanen från 2021-05-21 skall omarbetas, tanken är att det ska bli färre men större villatomter.

 

Bilder från Kallnäset

19 april 2022
19 april 2022
19 april 2022
19 april 2022
19 april 2022
19 april 2022