Bostadsområdet Kallnäset

Vid Kallnäset byggs nya förskolan Paletten,
nästa steg är att projektera ett nytt bostadsområde uppe på Kallnäset,
se nedanstående detaljplan som vann laga kraft 2021-05-21.
Klicka på nedanstående bild för större text.

 
27 april 2022
19 april 2022
19 april 2022
19 april 2022
19 april 2022
19 april 2022
19 april 2022
19 april 2022