Töcksfors skola

Töcksfors skola är en F-6 skola, med låg- och mellanstadieklasser.
Information - klicka här

 

Gamla skolan "Stenhuset"

Gamla skolan "Stenhuset", som byggdes på 1940-talet, kommer att rivas 
och ge plats för en ny lågstadieskola.

Mellanstadieskolan

Mellanstadieskolan, som genomgått en stor till- och ombyggnad, invigdes 2019.