Slåtter

Slåtter eller vallskörd är att skära ner högt gräs, i avsikt att få hö som foder till nötkreatur, hästar och får. Det har historiskt gjorts för hand med skära eller lie, 
numera med slåttermaskin. Information - klicka här

Klicka på bilden nedan.