Pollineringsveckan 14-22 maj 2022

Pollineringsveckan startades 2018 av Pollinera Sveriges grundare Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen. Tanken med Pollineringsveckan är att lyfta värdet av pollinering och det viktiga arbete som pollinatörerna gör för oss.

Biologisk mångfald

Begreppet biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och vatten. Klicka på bilden nedan.

 

Maskrosor

Maskrosor, som vi människor kan tycka är ogräs, är godis för bin.
trädgårdskalender - klicka här

Visste du att en tredjedel av den mat du äter finns till tack vare pollinatörerna? Deras jobb är livsviktigt för att vi ska må bra och få ta del av allt det fantastiska som naturen har att erbjuda. Men sättet vi lever på gör det också svårt för pollinatörerna att utföra sitt jobb, därför är det viktigt att vi alla tar ett ansvar i att hjälpa dom på traven.

SURR i skolan - klicka här

 
 
 

Anlägg en blomsteräng

  1. Rensa bort ogräs.
  2. Så direkt på växtplatsen tillsammans med gräsfrö. ...
  3. Så på våren för att även de ettåriga arterna ska utvecklas.
  4. Avstå från att gödsla, det gynnar bara tillväxten av ogräs.
  5. Slå med lie när allt har blommat färdigt och fröna har mognat.
  6. Ta bort gräset så att det inte gödslar marken.

      Köpa frö för sådd av Ängsgräs med blommor - klicka här

Om alla som har en trädgård gjorde om några kvadratmeter av gräsmattan till blommande äng, skulle det göra stor skillnad för våra pollinatörer - klicka på bilden nedan

Skötsel av blomsteräng

Skötseln består av en årlig slåtter i slutet av sommaren (augusti) när de flesta örterna
blommat över. Använd lie, knivslåttermaskin eller slåtterbalk (skärande redskap).
Klipphöjden bör vara 6-8 cm och allt hö/klipp måste tas bort.
Låt gärna höet ligga några dagar så att det kan fröa av sig.
Klicka på bilden nedan

 
 

Tegens blomsterängar

Naturreservatet Tegen söder om Årjäng - klicka på bilden nedan