Töcksmarks kyrka renoveras

Töcksmarks 200-åriga kyrka genomgår en renovering.
Kyrkan tvättas utvändigt, sedan skrapning och målning.
De gamla stentrapporna vid västra och södra entrén till kyrkan
kommer att ersättas med nya tillgänglighetsanpassade trappor.
Skiffertaket tvättas och lagas.

 
15 mars 2022
15 mars 2022
17 mars 2022
17 mars 2022
17 mars 2022
17 mars 2022
17 mars 2022
17 mars 2022
17 mars 2022
17 mars 2022
17 mars 2022
17 mars 2022
17 mars 2022
28 mars 2022
28 mars 2022
29 mars 2022
29 mars 2022
29 mars 2022
29 mars 2022
26 april 2022
27 april 2022
3 maj 2022
3 maj 2022
3 maj 2022
3 maj 2022
3 maj 2022
7 maj 2022
10 maj 2022
13. maj 2022
13 maj 2022
13 maj 2022
13 maj 2022
13 maj 2022
13 maj 2022
13 maj 2022
17 maj 2022
22 maj 2022
 
24 maj 2022
24 maj 2022
24 maj 2022
21 juni 2022
22 juni 2022
6 juli 2022
6 juli 2022
6 juli 2022
6 juli 2022
6 juli 2022
6 juli 2022
6 juli 2022
8 juli 2022
8 juli 2022
2 augusti 2022
17 augusti 2022
23 augusti 2022
23 augusti 2022
23 augusti 2022
23 augusti 2022
23 augusti 2022
23 augusti 2022
23 augusti 2022
23 augusti 2022
23 augusti 2022
24 augusti 2022
24 augusti 2022
25 augusti 2022
25 augusti 2022
25 augusti 2022
25 augusti 2022
25 augusti 2022
25 augusti 2022
9 september 2022
9 september 2022
9 september 2022
23 september 2022
23 september 2022
23 september 2022