Året 2022 - första halvåret

Ett urval av händelser första halvåret 2022.

 
2 januari 2022 - Året startade blött och snöfattigt.
9 januari 2022 - ROT-renoveringen av hyreshuset på Bögatan 2 var igång.
11 januari 2022 - I Årjäng rev man gamla simhallen.
13 januari 2022 - Bögatan 2 fick bättre isolering.
13 januari 2022 - Nya förskolan Paletten kom under tak.
14 januari 2022 - Gamla simhallen i Årjäng var snart ett minne blott.
15 januari 2022 - Nya förskolan Paletten var helt under tak.
20 januari 2022 - Fastigheten Bögatan 2 fick ny fasadbeklädnad.
24 januari 2022 - Sjön Töck var täckt med ett tunt islager.
25 januari 2022 - Av simhallen i Årjäng återstod endast simbassängen.
31 januari 2022 - Det sista av simhallen i Årjäng hackades ner.
2 februari 2022 - Yttre renoveringen av Bögatan 2 fortskred.
15 februari 2022 - Arbetet med avloppspumpstationen vid förskolan Paletten blev komplicerat.
21 februari 2022 - Så kom till slut vintern till Töcksfors.
22 februari 2022 - Vi fick vinter.
1 mars 2022 - Förskolan Paletten försågs med takpannor..
9 mars 2022 - Hyreshuset Bögatan 2 fick nya fönster.
9 mars 2022 - Bygget av nya förskolan Paletten gick enligt plan.
12 mars 2022 - I Årjäng började man lägga grunden till nya simhallen.
14 mars 2022 - I nya förskolan Paletten pågick arbetet för fullt.
15 mars 2022 - Utvändiga renoveringen av Töcksmarks kyrka kom igång.
24 ars 2022 - På andra håll i Töcksfors såg det inte lika fint ut.
25 mars 2022 - Förskolan Paletten försågs med solpaneler.
26 mars 2022 - Så fick räddningstjänsten ett övningsobjekt, huset vid Kulturladan skulle brännas ner
26 mars 2022 - Räddningstjänsten övade bl a rökdykarinsats i huset vid Kulturladan.
26 mars 2022 - Efter några timmars övning fick lågorna ta huset . . .
26 mars 2022 - . . . och snart hade lågorna gjort sitt.
27 mars 2022 - Dagen efter återstod inte mycket av Arne och Gretas hus.
27 mars 2022 - Vårdcentralen bytte ägare och fick nytt namn.
28 mars 2022- Och så tvättade man skiffertaket på Töcksmarks kyrka.
28 mars 2022 - Yttre renoveringen av Bögatan 2 var nästan klar.
29 mars 2022 - Vid bygget av nya förskolan jobbade man på.
29 mars 2022 - Så var det dags att plocka ner ställningarna på Bögatan 2.
8 april 2022 - Vintern började släppa taget.
8 april 2022 - Det var vårvinter.
17 april 2022 - Första vitsipporna slog ut.
18 april 2022 - Den nybyggda infartsvägen till Hån vindpark blockerade Unionsleden.
19 april 2022 - Resterna av bostadshuset vid Kulturladan städades bort och marken iordningställdes..
24 april 2022 - Travtränaren och kusken Olle Goop, som dog hastigt, hedrades på Årjängstravet,
27 april 2022 - Det arbetades intensivt vid nya förskolan Paletten.
27 april 2022 - Naturen påminde oss om att våren stod för dörren.
27 april 2022 - Lägenheterna i fastigheten Bögatan 2 fick nya kök.
5 maj 2022 - Det var bråttom att få allt klart vid nya förskolan Paletten.
5 maj 2022 - Balkongerna på fastigheten Bögatan 2 fick nya räcken.
7 maj 2022 - Töcksmark kyrka kläddes med ställningar inför kommande målningsarbete.
9 maj 2022 - Kommunen driftsatte fontänen i kanalen, försommaren var här.
12 maj 2022 - Infarten till Hån vindpark färdigställdes och Unionsleden var återigen framkomlig.
13 maj 2022 - Och så kunde vi se hur fin kyrkan blev i samband med renoveringen.
18 maj 2022 - De nyrenoverade lägenheterna på Bögatan 2 fick nya vitvaror.
24 maj 2022 - Midsommarblomstren blommade redan i maj.
24 maj 2022 - Vid Prästgården byggde man en grillplats - i Ukrainas färger.
27 maj 2022 - Småtrollen strömmade till Årjäng för att gratta Årjängstrollet på 50-årsdagen.
27 maj 2022 - Bo Danielsson, en av initiativtagarna till Trollets födelse, intervjuades av SVT.
27 maj 2022 - Många småtroll fanns på plats för att fira Årjängstrollet.
4 juni 2022 - Säsongen hade startat på Töcksfors camping.
4 juni 2022 - Selmas sommarcafé hade försäsongsöppet.
4 juni 2022 - Vid Töcksfors camping startades bygget av en ny Padelbana.
8 juni 2022 - Vid nya förskolan Paletten byggde man utemiljön med lekplatser.
8 juni 2022 - Nya köken i lägenheterna på Bögatan 2 var snart färdiga.
11 juni 2022 - Bygget av Padelbanan vid Töcksfors camping gick snabbt framåt.
11 juni 2022 - Strandängarna bredde ut sig när sjön Foxens vatten försvann.
14 juni 2022 - Töcksfors gamla skola tömdes på inventarier inför kommande rivning.
16 juni 2022 - Konst & Musikboden ordnade allsång i Kulturladan med gruppen Coffee Choir.
17 juni 2022 - Kommunen installerade en ny skulptur med Surikater utanför skolmatsalen.
20 juni 2022 - Nya förskolan Paletten var snart klar att tas i bruk.
20 juni 2022 - Den låga vattennivån i Foxen blev alltmer besvärande.
21 juni 2022 - Vattennivån i Foxen var rekordlåg.
24 juni 2022 - Årjängstravet arrangerade midsommartrav med stort inslag av ungdomar.
24 juni 2022 - Årjängstravets midsommartrav i ljuvligt väder.
27 juni 2022 - Förskolan Palettens utomhusmiljö med lekplatser var snart klar.
29 juni 2022 - Töcksfors IF ordnade fotbollskola på Hagavallen.
30 juni 2022 - Årjängs Bostads AB och kommunen byggde Boulebana på Solängen.
30 juni 2022 - Töcksfors campings Padelbana var snart klar.