Hån Vindpark

Den 26 april provkörde man anläggningsvägarna i Hån Vindpark, för att se om det går att komma fram med de längsta transporterna. Delarna till Vindkraftverken kommer att levereras med början i juli 2022, ca 10 transporter kommer att 
gå genom Töcksfors p g a höjdproblem under gång- och cykelvägen på E18 vid församlingshemmet.

Transporter genom Töcksfors

Senast vi såg transporter av delar till vindkraftverk genom Töcksfors var sommaren 2018. Då skulle transporterna till Marker Vindpark på norska sidan gränsen.
Klick på bilden nedan

Hån Vindpark

Under sommaren och hösten 2022 går det att se, vid horisonten i väster, hur de fem nya vindkraftverken i Hån Vindpark växer mot skyn.

Vindkraftverken uppförs i Sverige men ska anslutas via en markförlagd kabel till det norska elnätet. Varför elproduktionen från Hån vindpark går ut i det norska elnätet beror på kapacitetsbrist i det värmländska elnätet.

Det är företaget Cloudberry som bygger Hån Vindpark.