Gamla landsvägsbron

Gamla landsvägsbron väster om kyrkan vid Turistgården var en del av huvudvägen mot Norge fram till mitten av 1950-talet. I samband med byggandet av Kanalen Stora Lee - Östen 1911-1915 ersattes den gamla fasta bron med en svängbar bro, detta för att lastbåtarna skulle kunna gå ända fram till pappersfabriken i Hån. 
Bron tillverkades 1912 vid Götaverken i Göteborg. 

 

Gamla vägen mot Norge vid Sockenstugan ( Turistgården ) och Elgerud.

Gamla vägbron på 1950-talet, i bakgrunden byggs nya vägen Riksväg 9 senare E18.

I farleden vid bron fanns Dykdalber, som togs bort 2015.

September 2019
September 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019 - Vägbanan öppnades så att stålkonstruktion blev synlig.
6 november 2019 - Vägbanan öppnades så att stålkonstruktionen blev synlig.
8 november 2019
8 november 2019

8 november 2019 - Kanaldirektör Benny Ruus, Sven Olof Ahlberg från Kulturbyggnadsbyrån, Peter Wallberg från Gotenius Varv och Roger Carlsson från Sweco samlades på Waterside Restaurant för att diskutera den gamla vägbrons tillstånd och vad som skall göras i fortsättningen.

13 november 2019 - Dykare undersökte landsvägsbrons stensättning, det visade sig att den över 100 år gamla stensättningen är helt intakt.