Ombyggnad av E18

I den Nationella infrastrukturplanen finns inskrivet : "Ombyggnad till mötesfri landsväg av E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors– Bäckevarv förbättrar trafiksäkerheten och tillgängligheten för person- och lastbilar.".   
Den 29 augusti 2022 startade ombyggnaden av E18-korsningar i Töcksfors, 
dock inte korsningen vid Töcksmarks kyrka.

 
2022 - 2023
29 augusti 2022
2 september 2022
2 september 2022
2 september 2022
2 september 2022
2 september 2022
2 september 2022
2 september 2022
2 september 2022
5 september 2022
5 september 2022
7 september 2022
7 september 2022
7 september 2022
8 september 2022
9 september 2022
9 september 2022
9 september 2022
15 september 2022
16 september 2022
16 september 2022
16 september 2022
16 september 2022
16 september 2022
16 september 2022
16 september 2022
19 september 2022
21 september 2022
21 september 2022
21 september 2022
21 september 2022
21 september 2022
21 september 2022
21 september 2022
21 september 2022
22 september 2022
22 september 2022
22 september 2022
23 september 2022
23 september 2022
23 september 2022
23 september 2022
26 september 2022
26 september 2022
26 september 2022
26 september 2022
26 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
28 september 2022
28 september 2022
28 september 2022
28 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
3 oktober 2022
3 oktober 2022
3 oktober 2022
3 oktober 2022
3 oktober 2022
4 oktober 2022
4 oktober 2022
4 oktober 2022
4 oktober 2022
4 oktober 2022
6 oktober 2022
6 oktober 2022
6 oktober 2022
6 oktober 2022
6 oktober 2022
6 oktober 2022
6 oktober 2022