Säkerhetshöjande åtgärder på E18

I den Nationella infrastrukturplanen finns inskrivet : "Ombyggnad till mötesfri landsväg av E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors– Bäckevarv förbättrar trafiksäkerheten och tillgängligheten för person- och lastbilar.".  Den 29 augusti 2022 startade arbetet med säkerhetshöjande åtgärder på E18 genom Töcksfors, dock inte vad gäller korsningen vid Töcksmarks kyrka.

 
2022 - 2023
29 augusti 2022
2 september 2022
2 september 2022
2 september 2022
5 september 2022
2 september 2022
5 september 2022
7 september 2022
8 september 2022
9 september 2022
9 september 2022
16 september 2022
16 september 2022
16 september 2022
19 september 2022
21 september 2022
22 september 2022
23 september 2022
22 september 2022
23 september 2022
26 september 2022
26 september 2022
26 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
27 september 2022
28 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
29 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
30 september 2022
3 oktober 2022
3 oktober 2022
4 oktober 2022
4 oktober 2022
4 oktober 2022
4 oktober 2022
4 oktober 2022
6 oktober 2022
6 oktober 2022
6 oktober 2022
6 oktober 2022
6 oktober 2022
7 oktober 2022
10 oktober 2022
10 oktober 2022
12 oktober 2022
14 oktober 2022
14 oktober 2022
14 oktober 2022
14 oktober 2022
14 oktober 2022
14 oktober 2022
14 oktober 2022
17 oktober 2022
17 oktober 2022
19 oktober 2022
20 oktober 2022
20 oktober 2022
20 oktober 2022
20 oktober 2022
20 oktober 2022
20 oktober 2022
25 oktober 2022
25 oktober 2022
25 oktober 2022
25 oktober 2022
25 oktober 2022
26 oktober 2022
26 oktober 2022
26 oktober 2022
27 oktober 2022
27 oktober 2022
27 oktober 2022
27 oktober 2022
28 oktober 2022
28 oktober 2022
28 oktober 2022
28 oktober 2022
28 oktober 2022
28 oktober 2022
28 oktober 2022
31 oktober 2022
31 oktober 2022
31 oktober 2022
31 oktober 2022
31 oktober 2022
31 oktober 2022
1 november 2022
2 november 2022
2 november 2022
2 november 2022
2 november 2022
3 november 2022
3 november 2022
3 november 2022
4 november 2022
8 november 2022
8 november 2022
8 november 2022
8 november 2022
8 november 2022
9 november 2022
10 november 2022
10 november 2022
10 november 2022
10 november 2022
10 november 2022
10 november 2022
11 november 2022
11 november 2022
11 november 2022
11 november 2022
11 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
14 november 2022
15 november 2022
15 november 2022
15 november 2022
15 november 2022
15 november 2022
15 november 2022
16 november 2022
16 november 2022
16 november 2022
16 november 2022
16 november 2022
16 november 2022
18 november 2022
18 november 2022
18 november 2022
18 november 2022
22 november 2022
24 november 2022
24 november 2022
24 november 2022
28 november 2022
28 november 2022
28 november 2022
1 december 2022
1 december 2022
1 december 2022
5 december 2022
5 december 2022
5 december 2022
5 december 2022
5 december 2022
5 december 2022
5 december 2022
5 december 2022
5 december 2022
5 december 2022
5 december 2022
4 april 2023
4 april 2023
4 april 2023
4 april 2023
11 april 2023
13 april 2023
13 april 2023
17 april 2023
17 april 2023
22 april 2023
28 april 2023
28 april 2023
28 april 2023