Brandövning vid Kulturladan

Töcksfors IF, som äger Kulturladan, tog beslutet att det gamla bostadshuset 
vid Kulturladan skulle tas bort, detta för att ge utrymme för olika aktiviteter. Räddningstjänsten fick möjligheten att använda huset för brandövning 
och därigenom bränna ner byggnaden.
2022-03-26

 
15 april 2022
15 april 2022
19 april 2022