Förskolor i Töcksfors

 

Förskolan Junibacken

På förskolan Junibacken finns tre avdelningar. Förskolan finns i nära anslutning till Töcksfors skola.
Information - klicka här 


Förskolan Dungen

Dungen, som har tre avdelningar, ligger vid Nygårdsvägen i centrala Töcksfors. 
Information - klicka här

Förskolan Paletten öppnar hösten 2022.

Förskolan Solstrålen

Solstrålen ligger vid norra delen av Bögatan i Töcksfors. Den här förskolan kommer under 2022 att flytta till nybyggda Förskolan Paletten vid Kallnäset, där det planeras för ett nytt bostadsområde. 
Information - klicka här