Välkommen till Töcksfors

Forsen från sjön Töck och gamla kraftstationen, 
en del av Kulturmiljön i Töcksfors centrum.

 
 

Välkommen till Nya töcksfors.se

Här visar jag bilder m m från Töcksfors med omnejd - en liten bit av Värmeland. Gå in under flikarna i menyn längst upp på sidan och välj det du vill se. Senaste nytt finns under fliken Senaste. Längre ner på denna sida kan du klicka på bilden av Kioskparken för att komma till Turistinformationen.

Datorskärm eller surfplatta rekommenderas.

Min YouTube kanal - klicka här

Se bilder från övriga Värmland - klicka här

Lars Brander

 

Nya töcksfors.se har sedan mitten av april haft 9677 besök

 

Aktuellt


 

Synthfest i Kulturladan
Ikväll den 13 augusti arrangeras "One last night in Töcksfors" en synthfest med 7 band i Kulturladan i Töcksfors.
Information - klicka på bilden nedan

 

 

Hån vindpark
Nu anländer delarna till den stora byggkranen som ska användas vid bygget av vindkraftverken i Hån vindpark, ett tecken på att de stora transporterna med delar till vindkraftverken snart är på gång. Byggkranen kommer att kunna ses från Töcksfors, när den sticker upp över skogen.

 

Invigning och första spadtaget
Den 26 augusti kommer det att bli invigning av nya Förskolan Paletten. Samma dag tas första spadtaget för nya lågstadieskolan vid Töcksfors skola.

 

Fritidsbanken


Årjängs kommun skriver på facebook :

Nu kan du bidra till ett ökat intresse för sport och friluftsliv. Den 30 augusti invigs nya Fritidsbanken vid Claras Torg ( bredvid biblioteket ) i centrala Årjäng. Från 22 augusti kan du börja lämna in prylar du inte längre använder. Så börja gräv i dina utrymmen!

 

Ny lågstadieskola i Töcksfors

SWECO utför nu markundersökning inför bygget av ny lågstadieskola i Töcksfors.

 

Allsköns Musik 26 - 28 augusti 2022
Information - klicka på bilden nedan

 
 

Skulptur
Årjängs kommun har köpt in ytterligare en skulptur för offentlig utsmyckning i Töcksfors. 

Skulpturen kommer i september att finna sin plats mellan träden i Kioskparken.

 

Friskvård och folkhälsa
Träna på multisportarenan vid Töcksfors skola - klicka på bilden nedan

 

 

Valet i september 2022

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige äger rum söndag 11 september. Klimatet och den biologiska mångfalden måste vara valets viktigaste frågor. 

Det finns naturligtvis många andra frågor som är viktiga men lyckas vi inte rädda klimatet, livsmiljön här på jorden, då är det kört för mänskligheten.

Nu gäller det att rösta på det parti som har den tydligaste ambitionen att rädda vårt klimat, för oss som lever nu och för framtida generationer.

 

 

Naturskyddsföreningen granskar partiernas miljö- och klimatpolitik

Socialdemokraterna - klicka här

Miljöpartiet - klicka här

Liberalerna - klicka här

Kristdemokraterna - klicka här

Centerpartiet - klicka här

Moderaterna - klicka här

Vänsterpartiet - klicka här

Sverigedemokraterna - klicka här

 

 

Hela Sverige ställer om

Bidra till omställning av samhället

information - klicka här

 

 

Närproducerat i Värmland
klicka på bilden nedan

 

En dag i Apelgården
Om du är intresserad av äppelodling så får du inte missa "En dag i Apelgården" på von Echstedtska Gården norr om Säffle, information - klicka här

 

Sommarkväll i Töcksfors centrum

 

SMHI varnar - Risk för vattenbrist - klicka här

Livsmedelsverket informerar - klicka här

Värmlands län - Låga flöden i stora, medelstora och känsliga vattendrag

Sjön Foxen drar sig tillbaka och lämnar kvar torrlagd sjöbotten där strandängarna breder ut sig.

 

Vattenkris och höga temperaturer

Södra Europa upplever nu höga temperaturer och vattenbrist som lamslår länderna.

”Man tenderar att tänka att vatten kommer när man slår på kranen,

men det kommer perioder när det inte är så”, säger Georgia Destouni.


”Om detta fortsätter kommer situationen bli katastrofal”, 

säger Giuliano di Baldassarre. 

Information - klicka här


Göteborgs-Posten skriver


”Tecken på klimatförändringarna”

Under senare år har rekordtemperaturer i Europa uppmätts allt tidigare, och förra året upplevde Europa den varmaste sommaren som någonsin uppmätts.

Enligt Clare Nullis, talesperson för FN:s väderorgan World Meteorological Organisation, är värmen någonting Europa får vänja sig vid.

– Det vi bevittnar idag är tyvärr en försmak av framtiden. Som ett resultat av klimatförändringarna börjar värmeböljor tidigare, säger hon till AP.

 
 
 

Miljö- och Klimatansvar

för en hållbar framtid


Nu ser vi på klimatet och på den biologiska mångfalden att vår livsstil hotar den planetariska balansen på ett fundamentalt sätt och ökningen av mängder växthusgaser och utarmningen av den biologiska mångfalden utgör existentiella hot mot oss som mänsklighet och mot den biosfär som vi delar med allt annat som lever.

källa : Equmeniakyrkan

Klicka på bilden nedan för att se Naturvårdsverkets film från 2009, då man varnade för den pågående klimatförändringen - och det blir bara värre enligt senaste rapporten från IPCC.

 

Hela Sverige ställer om

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att vi måste agera på riktigt. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter. Vi kan ställa om Sverige! Vem du än är och vad du än gör så kan du vara en del av lösningen.


Klimatet är inte bara
viktigt - det är livsviktigt

Vi har alla ett ansvar att göra allt vi kan för att kommande generationer skall få ett bra liv här på jorden, t ex minska våra utsläpp av koldioxid och minska elförbrukningen. 

Några tips från GodEl - klicka här

Plastavfall skall sorteras för återvinning - inte brännas - klicka här
Förbränning av plast orsakar utsläpp som skadar klimatet.

Minska matsvinnet

Vi slänger en tredjedel av all mat som produceras, det måste vi ändra på.
information - klicka här

Nej till direktreklam

Genom att säga nej till direktreklam bidrar vi till att utsläppen av koldioxid minskar och att skogsråvaran kan användas klokare.
information - klicka här

Vatten och sötdricka på burk och flaska

Att köpa vatten och sötdricka på burk och flaska är inte att ta klimatansvar. 
Dessa produkter har transporterats långa sträckor på lastbil innan de hamnar i butiken, därefter skall tomma burkar och flaskor, efter pantning, transporteras med lastbil för återvinning - sammantaget med stor miljö- och klimatpåverkan som följd.
Det finns kloka alternativ - klicka på bilden nedan

Tillsammans gör vi skillnad - klicka här

 

Klimatkompensation

Klimatkompensation gör inte avgaserna mindre farliga för klimatet.

Information - klicka här


Den så kallade höghöjdseffekten innebär att din klimatpåverkan i genomsnitt är ungefär dubbelt så stor under längre flygresor. 

Detta då utsläpp på hög höjd ger upphov till bland annat kondensstrimmor, kväveoxider och partiklar som också har en klimatvärmande effekt.

källa : Naturvårdsverket

Eurowings flygreklam

Eurowings, ett flygbolag inom Lufthansa, skriver

"Nu flyger Sverige ansvarsfullt.

Upptäck ett nytt sätt att resa - med frivillig koldioxidkompensation på alla avgångar." 

 Snacka om att stoppa huvudet i sanden.

En flygresa fram och tillbaka till Sydostasien bidrar (inkl höghöjdseffekter) till en klimatpåverkan motsvarande ungefär 3 ton koldioxidekvivalenter per person. Det är mycket i jämförelse med genomsnittssvenskens klimatfotavtryck för ett helt år på cirka 9 ton koldioxidekvivalenter. Ska vi leva hållbart och i linje med Parisavtalet måste vi snabbt minska utsläppen och på sikt komma ner till max 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år totalt för allt vi gör, enligt Naturvårdsverket.

 

Gynna en hållbar livsstil och konsumtionskultur

För att minska konsumtionens klimat- och miljöpåverkan krävs kraftfulla åtgärder som gynnar en giftfri, resurseffektiv och hållbar ekonomi. Konsumtionen av varor som kräver mycket resurser och orsakar stora utsläpp måste minska kraftigt, alla material återanvändas så långt det är möjligt och konsumtionen styras till resurssnåla och miljövänliga varor och tjänster. Det behövs därför lagstiftning och styrmedel som styr bort från miljögifter och som gör återanvändning, återvinning och lång livslängd till det nya normala.

 

Politiska beslut för hållbar utveckling

Klicka på bilden nedan för att se vad politikerna måste göra 
för att uppnå en hållbar utveckling.

 

Räddningstjänsten informerar

Aktuell information från Räddningstjänsten i Årjängs kommun - klicka här


 

Turistinformation

Klicka på bilden nedan

 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, halva vägen Karlstad - Oslo

Värmlandstrafik linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.

Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder håll-platserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.