Välkommen till Töcksfors

Forsen från sjön Töck och gamla kraftstationen, 
en del av Kulturmiljön i Töcksfors centrum.

 
 

Välkommen till Nya töcksfors.se

Här visar jag bilder m m från Töcksfors med omnejd - en liten bit av Värmeland. Gå in under flikarna i menyn längst upp på sidan och välj det du vill se. Senaste nytt finns under fliken Senaste. Längre ner på denna sida kan du klicka på bilden av Kioskparken för att komma till Turistinformationen.

Datorskärm eller surfplatta rekommenderas.

Min YouTube kanal - klicka här

Se bilder från övriga Värmland - klicka här

Lars Brander

 

Nya töcksfors.se har sedan mitten av april haft 9482 besök

 

Aktuellt


 

Allsköns Musik 26 - 28 augusti 2022
Information - klicka på bilden nedan

 

 

Nordsvenska hästens dag

Lördag den 6 augusti arrangerades Nordsvenska hästens dag på Årjängs travbana.

video - klicka på bilden nedan

 

Brukshästkörning
klicka på bilden nedan

 

Lillerudsgymnasiet Vålberg
klicka på bilden nedan

 

 

Skulptur
Årjängs kommun har köpt in ytterligare en skulptur för offentlig utsmyckning i Töcksfors. 

Skulpturen kommer snart att finna sin plats mellan träden i Kioskparken.

 

 

Valet i september 2022

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige äger rum söndag 11 september. Klimatet och den biologiska mångfalden måste vara valets viktigaste frågor. 

Det finns naturligtvis många andra frågor som är viktiga men lyckas vi inte rädda klimatet, livsmiljön här på jorden, då är det kört för mänskligheten.

Nu gäller det att rösta på det parti som har den tydligaste ambitionen att rädda vårt klimat, för oss som lever nu och för framtida generationer.

information - klicka här

 

 

Närproducerat i Värmland
klicka på bilden nedan

 

En dag i Apelgården
Om du är intresserad av äppelodling så får du inte missa "En dag i Apelgården" på von Echstedtska Gården norr om Säffle, information - klicka här

 

Sett på byn

Invasiv art ?
Invasiv art ?
Evert Borgelins sommarbostad förfaller. När Evert kom var det sommar.

Förr åtgärdades sönderkörda belysningsstolpar ganska omgående, nu har det sett ut som på bilden under en längre tid. Snart kommer höstmörkret och då behöver vi fungerande gatubelysning.

En råbock som förlorat sin mor. Det hjälper inte att han piper, hon svarar inte.
Den smidda grinden till Evert Borgelins sommarbostad rostar sönder.
Målning av Mia Nerander i nya förskolan Paletten
 

Sommarkväll i Töcksfors centrum

 

SMHI varnar - Risk för vattenbrist - klicka här

Livsmedelsverket informerar - klicka här

Värmlands län - Låga flöden i stora, medelstora och känsliga vattendrag

Sjön Foxen drar sig tillbaka och lämnar kvar torrlagd sjöbotten där strandängarna breder ut sig.

 

Vattenkris och höga temperaturer

Södra Europa upplever nu höga temperaturer och vattenbrist som lamslår länderna.

”Man tenderar att tänka att vatten kommer när man slår på kranen,

men det kommer perioder när det inte är så”, säger Georgia Destouni.


”Om detta fortsätter kommer situationen bli katastrofal”, 

säger Giuliano di Baldassarre. 

Information - klicka här


Göteborgs-Posten skriver


”Tecken på klimatförändringarna”

Under senare år har rekordtemperaturer i Europa uppmätts allt tidigare, och förra året upplevde Europa den varmaste sommaren som någonsin uppmätts.

Enligt Clare Nullis, talesperson för FN:s väderorgan World Meteorological Organisation, är värmen någonting Europa får vänja sig vid.

– Det vi bevittnar idag är tyvärr en försmak av framtiden. Som ett resultat av klimatförändringarna börjar värmeböljor tidigare, säger hon till AP.

 
 
 

Miljö- och Klimatansvar

för en hållbar framtid


Nu ser vi på klimatet och på den biologiska mångfalden att vår livsstil hotar den planetariska balansen på ett fundamentalt sätt och ökningen av mängder växthusgaser och utarmningen av den biologiska mångfalden utgör existentiella hot mot oss som mänsklighet och mot den biosfär som vi delar med allt annat som lever.

källa : Equmeniakyrkan

Klicka på bilden nedan för att se Naturvårdsverkets film från 2009, då man varnade för den pågående klimatförändringen - och det blir bara värre enligt senaste rapporten från IPCC.

 

Hela Sverige ställer om

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att vi måste agera på riktigt. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter. Vi kan ställa om Sverige! Vem du än är och vad du än gör så kan du vara en del av lösningen.


Klimatet är inte bara
viktigt - det är livsviktigt

Vi har alla ett ansvar att göra allt vi kan för att kommande generationer skall få ett bra liv här på jorden, t ex minska våra utsläpp av koldioxid och minska elförbrukningen. 

Några tips från GodEl - klicka här

Plastavfall skall sorteras för återvinning - inte brännas - klicka här
Förbränning av plast orsakar utsläpp som skadar klimatet.

Minska matsvinnet

Vi slänger en tredjedel av all mat som produceras, det måste vi ändra på.
information - klicka här

Nej till direktreklam

Genom att säga nej till direktreklam bidrar vi till att utsläppen av koldioxid minskar och att skogsråvaran kan användas klokare.
information - klicka här

Vatten och sötdricka på burk och flaska

Att köpa vatten och sötdricka på burk och flaska är inte att ta klimatansvar. 
Dessa produkter har transporterats långa sträckor på lastbil innan de hamnar i butiken, därefter skall tomma burkar och flaskor, efter pantning, transporteras med lastbil för återvinning - sammantaget med stor miljö- och klimatpåverkan som följd.
Det finns kloka alternativ - klicka på bilden nedan

Tillsammans gör vi skillnad - klicka här

 

Klimatkompensation

Klimatkompensation gör inte avgaserna mindre farliga för klimatet.

Information - klicka här


Den så kallade höghöjdseffekten innebär att din klimatpåverkan i genomsnitt är ungefär dubbelt så stor under längre flygresor. 

Detta då utsläpp på hög höjd ger upphov till bland annat kondensstrimmor, kväveoxider och partiklar som också har en klimatvärmande effekt.

källa : Naturvårdsverket

Eurowings flygreklam

Eurowings, ett flygbolag inom Lufthansa, skriver

"Nu flyger Sverige ansvarsfullt.

Upptäck ett nytt sätt att resa - med frivillig koldioxidkompensation på alla avgångar." 

 Snacka om att stoppa huvudet i sanden.

En flygresa fram och tillbaka till Sydostasien bidrar (inkl höghöjdseffekter) till en klimatpåverkan motsvarande ungefär 3 ton koldioxidekvivalenter per person. Det är mycket i jämförelse med genomsnittssvenskens klimatfotavtryck för ett helt år på cirka 9 ton koldioxidekvivalenter. Ska vi leva hållbart och i linje med Parisavtalet måste vi snabbt minska utsläppen och på sikt komma ner till max 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år totalt för allt vi gör, enligt Naturvårdsverket.

 

Hela Sverige ställer om

Bidra till omställning av samhället

information - klicka här

 

Gynna en hållbar livsstil och konsumtionskultur

För att minska konsumtionens klimat- och miljöpåverkan krävs kraftfulla åtgärder som gynnar en giftfri, resurseffektiv och hållbar ekonomi. Konsumtionen av varor som kräver mycket resurser och orsakar stora utsläpp måste minska kraftigt, alla material återanvändas så långt det är möjligt och konsumtionen styras till resurssnåla och miljövänliga varor och tjänster. Det behövs därför lagstiftning och styrmedel som styr bort från miljögifter och som gör återanvändning, återvinning och lång livslängd till det nya normala.


Fritidsbanken i Årjäng

Årjängs kommun skriver den 4 juli på facebook : 

SLÄNG INTE DINA GAMLA FRITIDSARTIKLAR!
För i höst kan du lämna in dem till nysatsningen på FRITIDSBANKEN.
I nyöppnade lokaler intill biblioteket kommer det bli full fart på inlämning och utlåning av allt möjligt. Därför kan du redan nu börja kolla i din garderob, ditt garage eller uthus! Har du något som du kan bidra med till denna insats för ett rikare idrotts- och friluftsliv? Vi återkommer med närmare information i början av augusti.

 

Politiska beslut för hållbar utveckling

Klicka på bilden nedan för att se vad politikerna måste göra 
för att uppnå en hållbar utveckling.

 

Räddningstjänsten informerar

Aktuell information från Räddningstjänsten i Årjängs kommun - klicka här


 

Turistinformation

Klicka på bilden nedan

 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, halva vägen Karlstad - Oslo

Värmlandstrafik linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.

Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder håll-platserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.